Nastavení kompletace

GET

/spmparameters

Získá kolekci BO Nastavení kompletace

GET

/spmparameters/{id}

Získá konkrétní BO Nastavení kompletace

POST

/spmparameters

Vytvoří nový BO Nastavení kompletace a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/spmparameters/{id}

Provede aktualizaci BO Nastavení kompletace a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/spmparameters/{id}

Smaže BO Nastavení kompletace na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AutomaticallyCreateTransfers boolean

Při výdeji automaticky vytvářet převodky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

HideALTabMaterials boolean

Skrýt v KL záložku Výskyt materiálu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

HideALTabMaterialsSummared boolean

Skrýt v KL záložku Souhrn materiálu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PreferredPriceOrigin integer

Preferované ceny pro kalkulace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (spmparameterrows) relace

Řádky; kolekce BO Řádek nastavení kompletace, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Site string (2)

Hnízdo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

Store_ID string (store) relace

Kalkulační sklad materiálu; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseMDForCUCosts boolean

Čerpat náklady přednostně z VMV, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/spmparameters?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/spmparameters/{id}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "docqueue_id": "2B00000101",
      "firm_id": "F011000000",
      "id": "1000000101",
      "incomingtransfer_docq_id": "S600000101",
      "materialdistribution_docq_id": "V600000101",
      "materialstore_id": "2100000101",
      "objversion": 1,
      "operatingstore_id": null,
      "outgoingtransfer_docq_id": "Q600000101",
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "productreception_docq_id": "W600000101",
      "productstore_id": "2100000101"
    }
  ],
  "Site": "01",
  "PreferredPriceOrigin": 0,
  "AutomaticallyCreateTransfers": true,
  "Store_ID": "2100000101",
  "HideALTabMaterialsSummared": false,
  "HideALTabMaterials": false,
  "UseMDForCUCosts": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "spmparameters", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/spmparameters/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "docqueue_id": "2B00000101",
      "firm_id": "F011000000",
      "id": "1000000101",
      "incomingtransfer_docq_id": "S600000101",
      "materialdistribution_docq_id": "V600000101",
      "materialstore_id": "2100000101",
      "objversion": 1,
      "operatingstore_id": null,
      "outgoingtransfer_docq_id": "Q600000101",
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "productreception_docq_id": "W600000101",
      "productstore_id": "2100000101"
    }
  ],
  "Site": "01",
  "PreferredPriceOrigin": 0,
  "AutomaticallyCreateTransfers": true,
  "Store_ID": "2100000101",
  "HideALTabMaterialsSummared": false,
  "HideALTabMaterials": false,
  "UseMDForCUCosts": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/spmparameters?select=id
Body
{
  "AutomaticallyCreateTransfers": true,
  "HideALTabMaterials": false,
  "HideALTabMaterialsSummared": false,
  "PreferredPriceOrigin": 0,
  "Rows": [
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "docqueue_id": "2B00000101",
      "firm_id": "F011000000",
      "id": "1000000101",
      "incomingtransfer_docq_id": "S600000101",
      "materialdistribution_docq_id": "V600000101",
      "materialstore_id": "2100000101",
      "objversion": 1,
      "operatingstore_id": null,
      "outgoingtransfer_docq_id": "Q600000101",
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "productreception_docq_id": "W600000101",
      "productstore_id": "2100000101"
    }
  ],
  "Site": "01",
  "Store_ID": "2100000101",
  "UseMDForCUCosts": false
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/spmparameters/{id}?select=id
Body
{
  "AutomaticallyCreateTransfers": true,
  "HideALTabMaterials": false,
  "HideALTabMaterialsSummared": false,
  "PreferredPriceOrigin": 0,
  "Rows": [
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "docqueue_id": "2B00000101",
      "firm_id": "F011000000",
      "id": "1000000101",
      "incomingtransfer_docq_id": "S600000101",
      "materialdistribution_docq_id": "V600000101",
      "materialstore_id": "2100000101",
      "objversion": 1,
      "operatingstore_id": null,
      "outgoingtransfer_docq_id": "Q600000101",
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "productreception_docq_id": "W600000101",
      "productstore_id": "2100000101"
    }
  ],
  "Site": "01",
  "Store_ID": "2100000101",
  "UseMDForCUCosts": false
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/spmparameters/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "spmparameters",
        "object_data": {
          "AutomaticallyCreateTransfers": true,
          "HideALTabMaterials": false,
          "HideALTabMaterialsSummared": false,
          "PreferredPriceOrigin": 0,
          "Rows": [
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "docqueue_id": "2B00000101",
              "firm_id": "F011000000",
              "id": "1000000101",
              "incomingtransfer_docq_id": "S600000101",
              "materialdistribution_docq_id": "V600000101",
              "materialstore_id": "2100000101",
              "objversion": 1,
              "operatingstore_id": null,
              "outgoingtransfer_docq_id": "Q600000101",
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "productreception_docq_id": "W600000101",
              "productstore_id": "2100000101"
            }
          ],
          "Site": "01",
          "Store_ID": "2100000101",
          "UseMDForCUCosts": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "spmparameters",
        "object_data": {
          "AutomaticallyCreateTransfers": true,
          "HideALTabMaterials": false,
          "HideALTabMaterialsSummared": false,
          "PreferredPriceOrigin": 0,
          "Rows": [
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "docqueue_id": "2B00000101",
              "firm_id": "F011000000",
              "id": "1000000101",
              "incomingtransfer_docq_id": "S600000101",
              "materialdistribution_docq_id": "V600000101",
              "materialstore_id": "2100000101",
              "objversion": 1,
              "operatingstore_id": null,
              "outgoingtransfer_docq_id": "Q600000101",
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "productreception_docq_id": "W600000101",
              "productstore_id": "2100000101"
            }
          ],
          "Site": "01",
          "Store_ID": "2100000101",
          "UseMDForCUCosts": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "spmparameters",
        "obj_id": "1100000100",
        "object_data": {
          "AutomaticallyCreateTransfers": true,
          "HideALTabMaterials": false,
          "HideALTabMaterialsSummared": false,
          "PreferredPriceOrigin": 0,
          "Rows": [
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "docqueue_id": "2B00000101",
              "firm_id": "F011000000",
              "id": "1000000101",
              "incomingtransfer_docq_id": "S600000101",
              "materialdistribution_docq_id": "V600000101",
              "materialstore_id": "2100000101",
              "objversion": 1,
              "operatingstore_id": null,
              "outgoingtransfer_docq_id": "Q600000101",
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "productreception_docq_id": "W600000101",
              "productstore_id": "2100000101"
            }
          ],
          "Site": "01",
          "Store_ID": "2100000101",
          "UseMDForCUCosts": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "spmparameters",
        "obj_id": "1100000101",
        "object_data": {
          "AutomaticallyCreateTransfers": true,
          "HideALTabMaterials": false,
          "HideALTabMaterialsSummared": false,
          "PreferredPriceOrigin": 0,
          "Rows": [
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "docqueue_id": "2B00000101",
              "firm_id": "F011000000",
              "id": "1000000101",
              "incomingtransfer_docq_id": "S600000101",
              "materialdistribution_docq_id": "V600000101",
              "materialstore_id": "2100000101",
              "objversion": 1,
              "operatingstore_id": null,
              "outgoingtransfer_docq_id": "Q600000101",
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "productreception_docq_id": "W600000101",
              "productstore_id": "2100000101"
            }
          ],
          "Site": "01",
          "Store_ID": "2100000101",
          "UseMDForCUCosts": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "spmparameters",
        "obj_id": "1100000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "spmparameters",
        "obj_id": "1100000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "spmparameters",
        "obj_id": "1100000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "spmparameters",
        "obj_id": "1100000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "spmparameters",
        "obj_id": "1100000104"
      }
    }
  ]
}