Podklad pro žádost o platební příkaz z mezd

GET

/wagepaymentorderssources

Získá kolekci BO Podklad pro žádost o platební příkaz z mezd

GET

/wagepaymentorderssources/{id}

Získá konkrétní BO Podklad pro žádost o platební příkaz z mezd

POST

/wagepaymentorderssources

Vytvoří nový BO Podklad pro žádost o platební příkaz z mezd a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/wagepaymentorderssources/{id}

Provede aktualizaci BO Podklad pro žádost o platební příkaz z mezd a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/wagepaymentorderssources/{id}

Smaže BO Podklad pro žádost o platební příkaz z mezd na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Amount number

Částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

BankAccount_ID string (bankaccount) relace

Zdrojový bank.ú.; ID objektu Bankovní účet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BaseType integer

Zákl. druh, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch. případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ConstSymbol_ID string (constantsymbol) relace

Konst.symb.; ID objektu Konstantní symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Country_ID string (country) relace

Země; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DueDate$DATE string

Datum splatnosti, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Flag string (0)

Rozl. řetězec, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ForeignIssue integer

Dodatečné popl., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

PaidAmount number

Zapl. částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SpecSymbol string (12)

Spec.symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SwiftCode string (20)

SWIFT kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TargetBankAccount string (42)

Cílový bank.ú., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TargetBankCountry_ID string (country) relace

Země banky; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TargetBankName string (50)

Cílová banka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Urgent integer

Způsob provedení pl., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VarSymbol string (10)

Var.symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WageClosingBook_ID string (wageclosingbook) relace

Mzdová uzávěrka; ID objektu Uzávěrka mezd, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsProfit boolean

Výnos

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

PaymentOrder_ID string (paymentorderrow) relace

Plat.příkaz; ID objektu Platební příkaz - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu

PaymentOrder_IDIsValid boolean

Platný odkaz na plat.příkaz

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wagepaymentorderssources?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wagepaymentorderssources/{id}
Response
{
  "ID": "8910000101",
  "ObjVersion": 3,
  "DocQueue_ID": "5700000101",
  "Period_ID": "1H00000101",
  "OrdNumber": 61,
  "DocDate$DATE": "2015-01-08T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Amount": 17181,
  "PaidAmount": 0,
  "DueDate$DATE": "2015-01-08T23:00:00.000Z",
  "Description": "Pojistné ZP 111",
  "BankAccount_ID": "2200000101",
  "TargetBankAccount": "5544338890\/0100",
  "TargetBankName": "",
  "VarSymbol": "",
  "ConstSymbol_ID": "0003558000",
  "SpecSymbol": "",
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "TargetBankCountry_ID": null,
  "ForeignIssue": 0,
  "Urgent": 0,
  "SwiftCode": "",
  "Firm_ID": "3200000101",
  "WageClosingBook_ID": "8600000101",
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BaseType": 1,
  "Flag": "",
  "BusProject_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "wagepaymentorderssources", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wagepaymentorderssources/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "8910000101",
  "ObjVersion": 3,
  "DocQueue_ID": "5700000101",
  "Period_ID": "1H00000101",
  "OrdNumber": 61,
  "DocDate$DATE": "2015-01-08T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Amount": 17181,
  "PaidAmount": 0,
  "DueDate$DATE": "2015-01-08T23:00:00.000Z",
  "Description": "Pojistné ZP 111",
  "BankAccount_ID": "2200000101",
  "TargetBankAccount": "5544338890\/0100",
  "TargetBankName": "",
  "VarSymbol": "",
  "ConstSymbol_ID": "0003558000",
  "SpecSymbol": "",
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "TargetBankCountry_ID": null,
  "ForeignIssue": 0,
  "Urgent": 0,
  "SwiftCode": "",
  "Firm_ID": "3200000101",
  "WageClosingBook_ID": "8600000101",
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BaseType": 1,
  "Flag": "",
  "BusProject_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wagepaymentorderssources?select=id
Body
{
  "Amount": 17181,
  "BankAccount_ID": "2200000101",
  "BaseType": 1,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "ConstSymbol_ID": "0003558000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "Description": "Pojistné ZP 111",
  "Division_ID": "2100000101",
  "DocDate$DATE": "2015-01-08T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "5700000101",
  "DueDate$DATE": "2015-01-08T23:00:00.000Z",
  "Firm_ID": "3200000101",
  "Flag": "",
  "ForeignIssue": 0,
  "OrdNumber": 61,
  "PaidAmount": 0,
  "Period_ID": "1H00000101",
  "SpecSymbol": "",
  "SwiftCode": "",
  "TargetBankAccount": "5544338890\/0100",
  "TargetBankCountry_ID": null,
  "TargetBankName": "",
  "Urgent": 0,
  "VarSymbol": "",
  "WageClosingBook_ID": "8600000101"
}
Response
{
  "id": "8910000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/wagepaymentorderssources/{id}?select=id
Body
{
  "Amount": 17181,
  "BankAccount_ID": "2200000101",
  "BaseType": 1,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "ConstSymbol_ID": "0003558000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "Description": "Pojistné ZP 111",
  "Division_ID": "2100000101",
  "DocDate$DATE": "2015-01-08T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "5700000101",
  "DueDate$DATE": "2015-01-08T23:00:00.000Z",
  "Firm_ID": "3200000101",
  "Flag": "",
  "ForeignIssue": 0,
  "OrdNumber": 61,
  "PaidAmount": 0,
  "Period_ID": "1H00000101",
  "SpecSymbol": "",
  "SwiftCode": "",
  "TargetBankAccount": "5544338890\/0100",
  "TargetBankCountry_ID": null,
  "TargetBankName": "",
  "Urgent": 0,
  "VarSymbol": "",
  "WageClosingBook_ID": "8600000101"
}
Response
{
  "id": "8910000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/wagepaymentorderssources/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wagepaymentorderssources",
        "object_data": {
          "Amount": 17181,
          "BankAccount_ID": "2200000101",
          "BaseType": 1,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ConstSymbol_ID": "0003558000",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "Description": "Pojistné ZP 111",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocDate$DATE": "2015-01-08T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "5700000101",
          "DueDate$DATE": "2015-01-08T23:00:00.000Z",
          "Firm_ID": "3200000101",
          "Flag": "",
          "ForeignIssue": 0,
          "OrdNumber": 61,
          "PaidAmount": 0,
          "Period_ID": "1H00000101",
          "SpecSymbol": "",
          "SwiftCode": "",
          "TargetBankAccount": "5544338890\/0100",
          "TargetBankCountry_ID": null,
          "TargetBankName": "",
          "Urgent": 0,
          "VarSymbol": "",
          "WageClosingBook_ID": "8600000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wagepaymentorderssources",
        "object_data": {
          "Amount": 17181,
          "BankAccount_ID": "2200000101",
          "BaseType": 1,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ConstSymbol_ID": "0003558000",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "Description": "Pojistné ZP 111",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocDate$DATE": "2015-01-08T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "5700000101",
          "DueDate$DATE": "2015-01-08T23:00:00.000Z",
          "Firm_ID": "3200000101",
          "Flag": "",
          "ForeignIssue": 0,
          "OrdNumber": 61,
          "PaidAmount": 0,
          "Period_ID": "1H00000101",
          "SpecSymbol": "",
          "SwiftCode": "",
          "TargetBankAccount": "5544338890\/0100",
          "TargetBankCountry_ID": null,
          "TargetBankName": "",
          "Urgent": 0,
          "VarSymbol": "",
          "WageClosingBook_ID": "8600000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wagepaymentorderssources",
        "obj_id": "8910000100",
        "object_data": {
          "Amount": 17181,
          "BankAccount_ID": "2200000101",
          "BaseType": 1,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ConstSymbol_ID": "0003558000",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "Description": "Pojistné ZP 111",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocDate$DATE": "2015-01-08T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "5700000101",
          "DueDate$DATE": "2015-01-08T23:00:00.000Z",
          "Firm_ID": "3200000101",
          "Flag": "",
          "ForeignIssue": 0,
          "OrdNumber": 61,
          "PaidAmount": 0,
          "Period_ID": "1H00000101",
          "SpecSymbol": "",
          "SwiftCode": "",
          "TargetBankAccount": "5544338890\/0100",
          "TargetBankCountry_ID": null,
          "TargetBankName": "",
          "Urgent": 0,
          "VarSymbol": "",
          "WageClosingBook_ID": "8600000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wagepaymentorderssources",
        "obj_id": "8910000101",
        "object_data": {
          "Amount": 17181,
          "BankAccount_ID": "2200000101",
          "BaseType": 1,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ConstSymbol_ID": "0003558000",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "Description": "Pojistné ZP 111",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocDate$DATE": "2015-01-08T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "5700000101",
          "DueDate$DATE": "2015-01-08T23:00:00.000Z",
          "Firm_ID": "3200000101",
          "Flag": "",
          "ForeignIssue": 0,
          "OrdNumber": 61,
          "PaidAmount": 0,
          "Period_ID": "1H00000101",
          "SpecSymbol": "",
          "SwiftCode": "",
          "TargetBankAccount": "5544338890\/0100",
          "TargetBankCountry_ID": null,
          "TargetBankName": "",
          "Urgent": 0,
          "VarSymbol": "",
          "WageClosingBook_ID": "8600000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wagepaymentorderssources",
        "obj_id": "8910000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wagepaymentorderssources",
        "obj_id": "8910000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "wagepaymentorderssources",
        "obj_id": "8910000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "wagepaymentorderssources",
        "obj_id": "8910000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "wagepaymentorderssources",
        "obj_id": "8910000104"
      }
    }
  ]
}