Vrácení pokladního příjmu - Vrácení pokladního příjmu - Řádky

Tato data jsou dostupná pouze z refundedcashreceiveds/rows.

Metadata - Perzistentní položky

Account_ID string (account) relace

Účet; ID objektu Účet účetního rozvrhu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AmountSettingMode integer

Maximální počet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

O.případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DRCArticle_ID string (drcarticle) relace

Typ plnění; ID objektu Kód typu plnění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DRCQUnit string (10)

Vykazovaná jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DRCQuantity number

Vykazované množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DealerDiscount number

Deal.sleva, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DealerDiscountExcluded boolean

Vyloučeno z dealerských slev, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DiscountsExcluded boolean

Vyloučeno ze slev, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocumentDiscountExcluded boolean

Vyloučeno z dodatečné slevy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ESLDate$DATE string

Datum pro souhrnné hlášení ESL, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ESLIndicator_ID string (eslindicator) relace

Rozlišení typu plnění(ESL); ID objektu Rozlišení typu plnění(ESL), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FinancialDiscountExcluded boolean

Vyloučeno z finančních slev, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IncomeType_ID string (incometype) relace

Typ příjmu; ID objektu Typ příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IndividualDiscountExcluded boolean

Vyloučeno z individuálních slev, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IntrastatAmount number

Částka pro Intrastat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IntrastatOutputStatistic_ID string (intrastatoutputstatistic) relace

Def.stat.hodnoty na výst.; ID objektu Definice statistické hodnoty na výstupu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IntrastatRegion_ID string (intrastatregion) relace

Kraj původu; ID objektu Kraj, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalIntrastatAmount number

Lokální částka pro Intrastat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalTAmount number

Celkem lokálně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalTAmountWithoutVAT number

Bez daně lokálně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

MOSSService_ID string (mossservice) relace

Druh poskytnuté služby OSS; ID objektu Druhy poskytovaných služeb MOSS, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OSSSupplyType integer

Typ dodání OSS, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OriginCountry_ID string (country) relace

Země původu; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Parent_ID string (refundedcashreceived) relace

Vlastník; ID objektu Vrácení pokladního příjmu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PosIndex integer

Pořadí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ProvideRow_ID string (10)

OID zdrojového řádku, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

Provide_ID string (10)

OID zdrojového dokladu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

QUnit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Quantity number

Počet v ev.jedn., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

QuantityDiscount number

Kus.sleva, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

QuantityDiscountExcluded boolean

Vyloučeno z množstevních slev, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RSourceParent_ID string (cashreceived) relace

Vracený doklad; ID objektu Pokladní příjem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RSource_ID string (cashreceivedrow) relace

Ř. vraceného dokladu; ID objektu Pokladní příjem - řádek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RowDiscount number

Řád.sleva, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RowType integer

Typ řádku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

SplitIntrastat boolean

Rozpočítávat částku pro Intrastat do ostatních položek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StatisticAmount number

Stat.hodnota, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

StoreCard_ID string (storecard) relace

Skladová karta; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Store_ID string (store) relace

Sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TAmount number

Celkem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

TAmountWithoutVAT number

Bez daně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

Text string (160)

Text, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ToESL boolean

Do ESL, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ToIntrastat boolean

Do Intrastat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TotalPrice number

C.cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

UnitPrice number

J.cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

UnitRate number

Vztah, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATIndex_ID string (vatindex) relace

DPHIndex; ID objektu DPH index, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATMode integer

Režim DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATRate number

DPH sazba, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATRate_ID string (vatrate) relace

%DPH; ID objektu DPH sazba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

Capacity number

Celk.obj., pouze pro čtení

CapacityUnit integer

Jedn.celk.obj., pouze pro čtení

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DeliveryMode integer

Způsob čerpání, pouze pro čtení

DeliveryProvideModeStr string (50)

Popis způsobu čerpání, pouze pro čtení

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ESLStatus integer

Do ESL, pouze pro čtení

HasAccrual boolean

Časové rozlišení na řádku

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IntrastatStatus integer

Intrastat

IsAnyDiscount boolean

Na řádku je sleva, pouze pro čtení

MaxQuantity number

Maximální počet

MaxTotalPrice number

Maximální cena, pouze pro čtení, pole obsahuje částku v libovolné měně

ProvideRowDisplayName string (50)

Čerpáno z, pouze pro čtení

RSourceParentDisplayName string (20)

Vracený doklad, pouze pro čtení

TotalDiscountFactor number

Celk.slev.faktor

TotalPercentualDiscount number

Celk.sleva v %

UnitQuantity number

Počet

Weight number

Celk.hmot., pouze pro čtení

WeightUnit integer

Jedn.celk.hm., pouze pro čtení

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/refundedcashreceiveds/{id}/rows?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/refundedcashreceiveds/{id}/rows/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Parent_ID": "3000000101",
  "PosIndex": 1,
  "TAmount": 2249,
  "LocalTAmount": 2249,
  "Account_ID": null,
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "TAmountWithoutVAT": 1858.68,
  "VATRate_ID": "02100X0000",
  "VATIndex_ID": "6521000000",
  "VATRate": 21,
  "LocalTAmountWithoutVAT": 1858.68,
  "BusProject_ID": null,
  "VATMode": 0,
  "RowType": 3,
  "Text": "",
  "Store_ID": "4400000101",
  "StoreCard_ID": "2J30000101",
  "RowDiscount": 0,
  "Quantity": 1,
  "QUnit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "UnitPrice": 1858.678,
  "TotalPrice": 1858.678,
  "DiscountsExcluded": false,
  "DealerDiscountExcluded": false,
  "IndividualDiscountExcluded": false,
  "FinancialDiscountExcluded": false,
  "QuantityDiscountExcluded": false,
  "DocumentDiscountExcluded": false,
  "DealerDiscount": 0,
  "QuantityDiscount": 0,
  "IntrastatRegion_ID": null,
  "OriginCountry_ID": null,
  "ToIntrastat": false,
  "ToESL": false,
  "StatisticAmount": 0,
  "IntrastatOutputStatistic_ID": null,
  "ESLIndicator_ID": null,
  "ESLDate$DATE": null,
  "MOSSService_ID": null,
  "DRCArticle_ID": null,
  "DRCQuantity": 0,
  "DRCQUnit": "",
  "OSSSupplyType": 0,
  "ProvideRow_ID": "EBA0000101",
  "Provide_ID": "E9A0000101",
  "SplitIntrastat": false,
  "IntrastatAmount": 0,
  "LocalIntrastatAmount": 0,
  "RSource_ID": "3910000101",
  "RSourceParent_ID": "3E10000101",
  "AmountSettingMode": 0,
  "IncomeType_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "X002MSU3BBDL3ACR03KIU0CLP4", "take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Parent_ID": "3000000101",
  "PosIndex": 1,
  "TAmount": 2249,
  "LocalTAmount": 2249,
  "Account_ID": null,
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "TAmountWithoutVAT": 1858.68,
  "VATRate_ID": "02100X0000",
  "VATIndex_ID": "6521000000",
  "VATRate": 21,
  "LocalTAmountWithoutVAT": 1858.68,
  "BusProject_ID": null,
  "VATMode": 0,
  "RowType": 3,
  "Text": "",
  "Store_ID": "4400000101",
  "StoreCard_ID": "2J30000101",
  "RowDiscount": 0,
  "Quantity": 1,
  "QUnit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "UnitPrice": 1858.678,
  "TotalPrice": 1858.678,
  "DiscountsExcluded": false,
  "DealerDiscountExcluded": false,
  "IndividualDiscountExcluded": false,
  "FinancialDiscountExcluded": false,
  "QuantityDiscountExcluded": false,
  "DocumentDiscountExcluded": false,
  "DealerDiscount": 0,
  "QuantityDiscount": 0,
  "IntrastatRegion_ID": null,
  "OriginCountry_ID": null,
  "ToIntrastat": false,
  "ToESL": false,
  "StatisticAmount": 0,
  "IntrastatOutputStatistic_ID": null,
  "ESLIndicator_ID": null,
  "ESLDate$DATE": null,
  "MOSSService_ID": null,
  "DRCArticle_ID": null,
  "DRCQuantity": 0,
  "DRCQUnit": "",
  "OSSSupplyType": 0,
  "ProvideRow_ID": "EBA0000101",
  "Provide_ID": "E9A0000101",
  "SplitIntrastat": false,
  "IntrastatAmount": 0,
  "LocalIntrastatAmount": 0,
  "RSource_ID": "3910000101",
  "RSourceParent_ID": "3E10000101",
  "AmountSettingMode": 0,
  "IncomeType_ID": null
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/refundedcashreceiveds/{id}/rows/{id}?select=id
Body
{
  "Account_ID": null,
  "AmountSettingMode": 0,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "DRCArticle_ID": null,
  "DRCQUnit": "",
  "DRCQuantity": 0,
  "DealerDiscount": 0,
  "DealerDiscountExcluded": false,
  "DiscountsExcluded": false,
  "Division_ID": "2100000101",
  "DocumentDiscountExcluded": false,
  "ESLDate$DATE": null,
  "ESLIndicator_ID": null,
  "FinancialDiscountExcluded": false,
  "IncomeType_ID": null,
  "IndividualDiscountExcluded": false,
  "IntrastatAmount": 0,
  "IntrastatOutputStatistic_ID": null,
  "IntrastatRegion_ID": null,
  "LocalIntrastatAmount": 0,
  "LocalTAmount": 2249,
  "LocalTAmountWithoutVAT": 1858.68,
  "MOSSService_ID": null,
  "OSSSupplyType": 0,
  "OriginCountry_ID": null,
  "PosIndex": 1,
  "QUnit": "ks",
  "Quantity": 1,
  "QuantityDiscount": 0,
  "QuantityDiscountExcluded": false,
  "RSourceParent_ID": "3E10000101",
  "RSource_ID": "3910000101",
  "RowDiscount": 0,
  "RowType": 3,
  "SplitIntrastat": false,
  "StatisticAmount": 0,
  "StoreCard_ID": "2J30000101",
  "Store_ID": "4400000101",
  "TAmount": 2249,
  "TAmountWithoutVAT": 1858.68,
  "Text": "",
  "ToESL": false,
  "ToIntrastat": false,
  "TotalPrice": 1858.678,
  "UnitPrice": 1858.678,
  "UnitRate": 1,
  "VATIndex_ID": "6521000000",
  "VATMode": 0,
  "VATRate_ID": "02100X0000"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/refundedcashreceiveds/{id}/rows/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.