Etapa

GET

/plmphases

Získá kolekci BO Etapa

GET

/plmphases/{id}

Získá konkrétní BO Etapa

POST

/plmphases

Vytvoří nový BO Etapa a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/plmphases/{id}

Provede aktualizaci BO Etapa a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/plmphases/{id}

Smaže BO Etapa na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AutoRelease boolean

Aut. uvolnění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (15)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

LumpoverView boolean

Přehled kusově, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (40)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (45)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmphases?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmphases/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Code": "E1",
  "Name": "Výdej materiálu a příprava výroby",
  "AutoRelease": true,
  "LumpoverView": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "plmphases", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmphases/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Code": "E1",
  "Name": "Výdej materiálu a příprava výroby",
  "AutoRelease": true,
  "LumpoverView": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmphases?select=id
Body
{
  "AutoRelease": true,
  "Code": "E1",
  "LumpoverView": false,
  "Name": "Výdej materiálu a příprava výroby"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmphases/{id}?select=id
Body
{
  "AutoRelease": true,
  "Code": "E1",
  "LumpoverView": false,
  "Name": "Výdej materiálu a příprava výroby"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmphases/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmphases",
        "object_data": {
          "AutoRelease": true,
          "Code": "E1",
          "LumpoverView": false,
          "Name": "Výdej materiálu a příprava výroby"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmphases",
        "object_data": {
          "AutoRelease": true,
          "Code": "E1",
          "LumpoverView": false,
          "Name": "Výdej materiálu a příprava výroby"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmphases",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "AutoRelease": true,
          "Code": "E1",
          "LumpoverView": false,
          "Name": "Výdej materiálu a příprava výroby"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmphases",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "AutoRelease": true,
          "Code": "E1",
          "LumpoverView": false,
          "Name": "Výdej materiálu a příprava výroby"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmphases",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmphases",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "plmphases",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "plmphases",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "plmphases",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}