Povolení oprav

GET

/docconfirmationbreaks

Získá kolekci BO Povolení oprav

GET

/docconfirmationbreaks/meta/dataprotection

Získá seznam položek BO, které mohou být chráněny na BO Povolení oprav

GET

/docconfirmationbreaks/views/{view}

Získá pohled nad BO Povolení oprav

GET

/docconfirmationbreaks/{id}

Získá daný BO Povolení oprav

GET

/docconfirmationbreaks/{id}/decisivefields

Získá řádky kolekce Povolení oprav - rozhodné položky pro schválení při opravě

GET

/docconfirmationbreaks/{id}/decisivefields/{id1}

Získá daný řádek kolekce Povolení oprav - rozhodné položky pro schválení při opravě

GET

/docconfirmationbreaks/{id}/iseditlock

Otestuje, zda existuje editační zámek na daném BO Povolení oprav

GET

/docconfirmationbreaks/{id}/meta/dataprotection

Získá seznam chráněných položek, které jsou na BO Povolení oprav aktuálnímu uživateli znepřístupněny

GET

/docconfirmationbreaks/{id}/userparameters

Získá seznam uživatelských parametrů včetně jejich hodnot k danému BO Povolení oprav

POST

/docconfirmationbreaks

Vytvoří nový BO Povolení oprav

POST

/docconfirmationbreaks/query

Vyhodnotí query dotaz nad BO Povolení oprav

POST

/docconfirmationbreaks/{id}/decisivefields

Vytvoří nový řádek v kolekci Povolení oprav - rozhodné položky pro schválení při opravě

PUT

/docconfirmationbreaks/{id}

Modifikuje daný BO Povolení oprav

PUT

/docconfirmationbreaks/{id}/decisivefields/{id1}

Modifikuje řádek v kolekci Povolení oprav - rozhodné položky pro schválení při opravě

PUT

/docconfirmationbreaks/{id}/editlock

Vytvoří editační zámek na daném BO Povolení oprav

PUT

/docconfirmationbreaks/{id}/editunlock

Zruší editační zámek na daném BO Povolení oprav

DELETE

/docconfirmationbreaks/{id}

Smaže BO Povolení oprav

DELETE

/docconfirmationbreaks/{id}/decisivefields/{id1}

Smaže řádek z kolekce Povolení oprav - rozhodné položky pro schválení při opravě

Metadata - Perzistentní položky

caneditconfirmeddoc boolean

Povoleno pro schválený, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

caneditrefuseddoc boolean

Povoleno pro zamítnutý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

correctedby_id string (securityuser) relace

Opravil, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

createdby_id string (securityuser) relace

Vytvořil, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

decisivefields array (docconfbreakdecisivefield) relace

kolekce BO Povolení oprav - rozhodné položky pro schválení při opravě, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

docqueue_id string (docqueue) relace

Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

doctype string (2)

Typ dokladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

kinddecisivefields integer

Druh rozhodných položek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

objversion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

usedecisivefields boolean

Používat rozhodné položky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

classid string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

displayname string (100)

Název, pouze pro čtení

id string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/docconfirmationbreaks?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/docconfirmationbreaks/{id}
Response
{
  "objversion": 1,
  "doctype": "IF",
  "docqueue_id": "1800000101",
  "createdby_id": "1300000101",
  "correctedby_id": null,
  "caneditconfirmeddoc": true,
  "caneditrefuseddoc": true,
  "usedecisivefields": false,
  "decisivefields": [],
  "kinddecisivefields": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "docconfirmationbreaks", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/docconfirmationbreaks/query
{"take": "1"}
Response
{
  "objversion": 1,
  "doctype": "IF",
  "docqueue_id": "1800000101",
  "createdby_id": "1300000101",
  "correctedby_id": null,
  "caneditconfirmeddoc": true,
  "caneditrefuseddoc": true,
  "usedecisivefields": false,
  "decisivefields": [],
  "kinddecisivefields": 0
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/docconfirmationbreaks?select=id
Body
{
  "caneditconfirmeddoc": true,
  "caneditrefuseddoc": true,
  "correctedby_id": null,
  "createdby_id": "1300000101",
  "decisivefields": [],
  "docqueue_id": "1800000101",
  "doctype": "IF",
  "kinddecisivefields": 0,
  "usedecisivefields": false
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/docconfirmationbreaks/{id}?select=id
Body
{
  "caneditconfirmeddoc": true,
  "caneditrefuseddoc": true,
  "correctedby_id": null,
  "createdby_id": "1300000101",
  "decisivefields": [],
  "docqueue_id": "1800000101",
  "doctype": "IF",
  "kinddecisivefields": 0,
  "usedecisivefields": false
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/docconfirmationbreaks/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "docconfirmationbreaks",
        "object_data": {
          "caneditconfirmeddoc": true,
          "caneditrefuseddoc": true,
          "correctedby_id": null,
          "createdby_id": "1300000101",
          "decisivefields": [],
          "docqueue_id": "1800000101",
          "doctype": "IF",
          "kinddecisivefields": 0,
          "usedecisivefields": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "docconfirmationbreaks",
        "object_data": {
          "caneditconfirmeddoc": true,
          "caneditrefuseddoc": true,
          "correctedby_id": null,
          "createdby_id": "1300000101",
          "decisivefields": [],
          "docqueue_id": "1800000101",
          "doctype": "IF",
          "kinddecisivefields": 0,
          "usedecisivefields": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "docconfirmationbreaks",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "caneditconfirmeddoc": true,
          "caneditrefuseddoc": true,
          "correctedby_id": null,
          "createdby_id": "1300000101",
          "decisivefields": [],
          "docqueue_id": "1800000101",
          "doctype": "IF",
          "kinddecisivefields": 0,
          "usedecisivefields": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "docconfirmationbreaks",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "caneditconfirmeddoc": true,
          "caneditrefuseddoc": true,
          "correctedby_id": null,
          "createdby_id": "1300000101",
          "decisivefields": [],
          "docqueue_id": "1800000101",
          "doctype": "IF",
          "kinddecisivefields": 0,
          "usedecisivefields": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "docconfirmationbreaks",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "docconfirmationbreaks",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "docconfirmationbreaks",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "docconfirmationbreaks",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "docconfirmationbreaks",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}