Uživatel

GET

/securityusers

Získá kolekci BO Uživatel

GET

/securityusers/{id}

Získá konkrétní BO Uživatel

POST

/securityusers

Vytvoří nový BO Uživatel a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/securityusers/{id}

Provede aktualizaci BO Uživatel a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/securityusers/{id}

Smaže BO Uživatel na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Address_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn', pole je přístupná pro hromadné změny

AskToNPS boolean

Zobrazovat NPS, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

BIAccess boolean

Vizualizace dat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

BI_GID string (26)

Identifikace ve Vizualizaci dat, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

DPBypass boolean

Obejít ochranu dat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

Locked boolean

Uzamčen, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

LoginName string (30)

Přihlašovací jméno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (30)

Jméno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OfferToLogin boolean

Nabízet v přihlašovacím okně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

PortalLoginName string (30)

Přihlašovací jméno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

PortalSecPassword string (40)

Heslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

SecPassword string (100)

Heslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

SecToken string (100)

Token, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

SecTokenFastLogin boolean

Rychlé přihlášení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ShortName string (10)

Zkratka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WebAPIAccess boolean

Přihlášení nevizuálního uživatele API, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Comment string (8191)

Poznámka

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsActive boolean

Aktivní

LogonPassword string (100)

Heslo

UpdatedSecToken string (100)

Nový token

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/securityusers?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/securityusers/{id}
Response
{
  "ID": "SUPER00000",
  "ObjVersion": 10,
  "Name": "Supervisor",
  "ShortName": "Super",
  "Note": "Správce systému",
  "Address_ID": "SUPER00000",
  "LoginName": "Supervisor",
  "Locked": false,
  "SecPassword": "37528AE0F6526D38757CBD52563255",
  "SecToken": "5345533037",
  "SecTokenFastLogin": false,
  "PortalLoginName": "",
  "PortalSecPassword": "",
  "OfferToLogin": true,
  "WebAPIAccess": true,
  "BIAccess": false,
  "BI_GID": "Q0NLAWKXRROL3A5K01C5HIS00C",
  "AskToNPS": true,
  "DPBypass": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "securityusers", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/securityusers/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "SUPER00000",
  "ObjVersion": 10,
  "Name": "Supervisor",
  "ShortName": "Super",
  "Note": "Správce systému",
  "Address_ID": "SUPER00000",
  "LoginName": "Supervisor",
  "Locked": false,
  "SecPassword": "37528AE0F6526D38757CBD52563255",
  "SecToken": "5345533037",
  "SecTokenFastLogin": false,
  "PortalLoginName": "",
  "PortalSecPassword": "",
  "OfferToLogin": true,
  "WebAPIAccess": true,
  "BIAccess": false,
  "BI_GID": "Q0NLAWKXRROL3A5K01C5HIS00C",
  "AskToNPS": true,
  "DPBypass": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/securityusers?select=id
Body
{
  "AskToNPS": true,
  "BIAccess": false,
  "DPBypass": false,
  "Locked": false,
  "LoginName": "Supervisor",
  "Name": "Supervisor",
  "Note": "Správce systému",
  "OfferToLogin": true,
  "PortalLoginName": "",
  "PortalSecPassword": "",
  "SecPassword": "37528AE0F6526D38757CBD52563255",
  "SecToken": "5345533037",
  "SecTokenFastLogin": false,
  "ShortName": "Super",
  "WebAPIAccess": true
}
Response
{
  "id": "SUPER00000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/securityusers/{id}?select=id
Body
{
  "AskToNPS": true,
  "BIAccess": false,
  "DPBypass": false,
  "Locked": false,
  "LoginName": "Supervisor",
  "Name": "Supervisor",
  "Note": "Správce systému",
  "OfferToLogin": true,
  "PortalLoginName": "",
  "PortalSecPassword": "",
  "SecPassword": "37528AE0F6526D38757CBD52563255",
  "SecToken": "5345533037",
  "SecTokenFastLogin": false,
  "ShortName": "Super",
  "WebAPIAccess": true
}
Response
{
  "id": "SUPER00000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/securityusers/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "securityusers",
        "object_data": {
          "AskToNPS": true,
          "BIAccess": false,
          "DPBypass": false,
          "Locked": false,
          "LoginName": "Supervisor",
          "Name": "Supervisor",
          "Note": "Správce systému",
          "OfferToLogin": true,
          "PortalLoginName": "",
          "PortalSecPassword": "",
          "SecPassword": "37528AE0F6526D38757CBD52563255",
          "SecToken": "5345533037",
          "SecTokenFastLogin": false,
          "ShortName": "Super",
          "WebAPIAccess": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "securityusers",
        "object_data": {
          "AskToNPS": true,
          "BIAccess": false,
          "DPBypass": false,
          "Locked": false,
          "LoginName": "Supervisor",
          "Name": "Supervisor",
          "Note": "Správce systému",
          "OfferToLogin": true,
          "PortalLoginName": "",
          "PortalSecPassword": "",
          "SecPassword": "37528AE0F6526D38757CBD52563255",
          "SecToken": "5345533037",
          "SecTokenFastLogin": false,
          "ShortName": "Super",
          "WebAPIAccess": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "securityusers",
        "obj_id": "SUPER00000",
        "object_data": {
          "AskToNPS": true,
          "BIAccess": false,
          "DPBypass": false,
          "Locked": false,
          "LoginName": "Supervisor",
          "Name": "Supervisor",
          "Note": "Správce systému",
          "OfferToLogin": true,
          "PortalLoginName": "",
          "PortalSecPassword": "",
          "SecPassword": "37528AE0F6526D38757CBD52563255",
          "SecToken": "5345533037",
          "SecTokenFastLogin": false,
          "ShortName": "Super",
          "WebAPIAccess": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "securityusers",
        "obj_id": "SUPER00001",
        "object_data": {
          "AskToNPS": true,
          "BIAccess": false,
          "DPBypass": false,
          "Locked": false,
          "LoginName": "Supervisor",
          "Name": "Supervisor",
          "Note": "Správce systému",
          "OfferToLogin": true,
          "PortalLoginName": "",
          "PortalSecPassword": "",
          "SecPassword": "37528AE0F6526D38757CBD52563255",
          "SecToken": "5345533037",
          "SecTokenFastLogin": false,
          "ShortName": "Super",
          "WebAPIAccess": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "securityusers",
        "obj_id": "SUPER00000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "securityusers",
        "obj_id": "SUPER00001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "securityusers",
        "obj_id": "SUPER00002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "securityusers",
        "obj_id": "SUPER00003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "securityusers",
        "obj_id": "SUPER00004"
      }
    }
  ]
}