Uzávěrka DPH

GET

/vatclosings

Získá kolekci BO Uzávěrka DPH

GET

/vatclosings/{id}

Získá konkrétní BO Uzávěrka DPH

POST

/vatclosings

Vytvoří nový BO Uzávěrka DPH a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/vatclosings/{id}

Provede aktualizaci BO Uzávěrka DPH a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/vatclosings/{id}

Smaže BO Uzávěrka DPH na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

ClosingDate$DATE string

Datum uzavření, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ClosingParams string

Parametry, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ClosingPeriodType integer

Zdaňovací období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ClosingType integer

Typ uzavření, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DateFrom$DATE string

Datum od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DateTo$DATE string

Datum do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Description string (100)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MOSSRows array (vatclosingmossrow) relace

MOSS; kolekce BO Řádek MOSS DPH přiznání, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PreviousClosing_ID string (vatclosing) relace

Předchozí uzávěrka; ID objektu Uzávěrka DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (vatclosingdataitem) relace

Řádky; kolekce BO Řádek DPH přiznání, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

S_AdviserBirthDate string

Datum narození zástupce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AdviserCode integer

Volba typu zástupce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_AdviserEvNum string (50)

Evid.číslo osvědčení daň. por., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AdviserFirstName string (40)

Jméno zástupce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AdviserIC string (15)

IČ právnické osoby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AdviserSurname string (30)

Příjmení zástupce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AdviserTitle string (100)

Název právnické osoby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AdviserType integer

Typ zástupce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_AssemblyDate string

Datum přiznání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AssemblyEmail string (80)

Email, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AssemblyPerson string (30)

Přiznání sestavil, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AssemblyTelephone string (20)

Telefon, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AuthPerson_FirstName string (50)

Jméno(-a) FO opráv. k podp., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AuthPerson_Status string (100)

Vztah k práv. osobě, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AuthPerson_Surname string (50)

Příjmení FO opráv. k podp., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_BIC string (11)

BIC, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_CompanyType integer

Právní forma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_DataBoxID string (7)

Identifikátor datové schránky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DateOfAdditive string

Důvody pro DDP zjištěny dne, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ElectronicInterface boolean

Elektronické rozhraní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_FOFirstNameA string (30)

Fyzická osoba - jméno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_FOSurnameA string (30)

Fyzická osoba - příjmení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_FOTitleA string (10)

Fyzická osoba - titul, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_FinancialBureau string (40)

Fin.úřadu v, ve, pro, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_FinancialBureauCode string (20)

Číslo místně přísl. fin.úřadu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_FormerVATIdRoot string (10)

DIČ-pův.subjekt, kmenová část, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_IBAN string (35)

IBAN, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_IdentNumber string (20)

Rodné číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_InsolventPeriod boolean

Zaháj./ukonč. insolvent.řízení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_InsolventPeriodFrom string

Datum zahájení ins.řízení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_InsolventPeriodTo string

Datum ukonč. ins. řízení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_KHDPH_AppealRefNumber string (32)

Číslo jednací výzvy:, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_KHDPH_AppealReply integer

Rychlá odpověď na výzvu:, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_KHDPH_CorrectionDate string

Následné hlášení k datu:, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_KHDPH_Type integer

Druh kontrolního hlášení:, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_MOSSAccountName string (70)

Jméno majitele bankovního účtu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MOSSRefNumber string (50)

Referenční číslo přiznání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_NACECode string (nace) relace

Číslo převaž. činnosti (NACE); ID objektu NACE kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_NextYearTaxPeriodCode integer

Kód zdaň.období násl. roku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_NoItemsForCSection boolean

Pro C. ODDÍL neexist.údaje, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_NoTax boolean

Nevznikla daňová povinnost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_NumOfAttachments integer

Počet příloh, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_NumOfSheets integer

Počet listů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ReasonOfAdditive string (72)

Důvod dodatečného přiznání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RegionalOffice string (40)

Územní pracoviště v, ve, pro, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RegionalOfficeCode string (20)

Číslo územního pracoviště, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SAdviserEmail string (40)

Email oprávnenej osoby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SAdviserName string (40)

Meno oprávnenej osoby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SAdviserPhone string (20)

Telefón osoby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SAdviserPhonePre string (10)

Telefón osoby - predčislie, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SDateOfAdditional string

Dátum zistenia, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SFaxNumber string (20)

Číslo faxu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SFaxNumberPre string (10)

Číslo faxu - predčíslie, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SFinancialBureau string (40)

Daňový úrad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SFirmEmail string (80)

Email, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SFirmPhone string (20)

Telefón, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SFullFillConditions79 boolean

Splnenie podmienok podľa § 79, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SNoTax boolean

Nevznikla daňová povinnosť, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SPhoneNumber string (20)

Číslo telefónu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SPhoneNumberPre string (10)

Číslo telefónu - predčíslie, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SVATPayorType integer

Typ plátca, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_VATPayorType integer

Typ plátce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

SentDate$DATE string

Datum odeslání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

VATCheckReportRows array (vatclosingcheckreportrow) relace

KV/KH DPH; kolekce BO Řádek KV/KH DPH, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

VATDefinition_ID string (vatsummarydefinition) relace

Definice přiznání; ID objektu Definice pro DPH přiznání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VIESRows array (vatclosingviesrow) relace

VIES; kolekce BO Řádek Souhrnného hlášení VIES, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

WithVATCheckReport boolean

Data KV/KH DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WithVATReturn boolean

DPH přiznání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ClosingPeriodTypeAsText string (30)

Zdaňovací období

ClosingTypeAsText string (30)

Typ uzavření

Country_ID string (country) relace

Země; ID objektu Země

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ParSaldoVATRate1 number

1. sazba

ParSaldoVATRate1P number

1. sazba předchozí

ParSaldoVATRate2 number

1. sazba

ParSaldoVATRate2P number

1. sazba předchozí

VATCoefficient1 number

Poměrný koeficient

VATCoefficient2 number

Vypořádací koeficient

VATCoefficient3 number

Zálohový koeficient

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/vatclosings?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/vatclosings/{id}
Response
{
  "ClosingDate$DATE": null,
  "ClosingParams": null,
  "ClosingPeriodType": null,
  "ClosingType": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DateFrom$DATE": null,
  "DateTo$DATE": null,
  "Description": null,
  "ID": null,
  "MOSSRows": null,
  "ObjVersion": null,
  "PreviousClosing_ID": null,
  "Rows": null,
  "S_AdviserBirthDate": null,
  "S_AdviserCode": null,
  "S_AdviserEvNum": null,
  "S_AdviserFirstName": null,
  "S_AdviserIC": null,
  "S_AdviserSurname": null,
  "S_AdviserTitle": null,
  "S_AdviserType": null,
  "S_AssemblyDate": null,
  "S_AssemblyEmail": null,
  "S_AssemblyPerson": null,
  "S_AssemblyTelephone": null,
  "S_AuthPerson_FirstName": null,
  "S_AuthPerson_Status": null,
  "S_AuthPerson_Surname": null,
  "S_BIC": null,
  "S_CompanyType": null,
  "S_DataBoxID": null,
  "S_DateOfAdditive": null,
  "S_ElectronicInterface": null,
  "S_FOFirstNameA": null,
  "S_FOSurnameA": null,
  "S_FOTitleA": null,
  "S_FinancialBureau": null,
  "S_FinancialBureauCode": null,
  "S_FormerVATIdRoot": null,
  "S_IBAN": null,
  "S_IdentNumber": null,
  "S_InsolventPeriod": null,
  "S_InsolventPeriodFrom": null,
  "S_InsolventPeriodTo": null,
  "S_KHDPH_AppealRefNumber": null,
  "S_KHDPH_AppealReply": null,
  "S_KHDPH_CorrectionDate": null,
  "S_KHDPH_Type": null,
  "S_MOSSAccountName": null,
  "S_MOSSRefNumber": null,
  "S_NACECode": null,
  "S_NextYearTaxPeriodCode": null,
  "S_NoItemsForCSection": null,
  "S_NoTax": null,
  "S_NumOfAttachments": null,
  "S_NumOfSheets": null,
  "S_ReasonOfAdditive": null,
  "S_RegionalOffice": null,
  "S_RegionalOfficeCode": null,
  "S_SAdviserEmail": null,
  "S_SAdviserName": null,
  "S_SAdviserPhone": null,
  "S_SAdviserPhonePre": null,
  "S_SDateOfAdditional": null,
  "S_SFaxNumber": null,
  "S_SFaxNumberPre": null,
  "S_SFinancialBureau": null,
  "S_SFirmEmail": null,
  "S_SFirmPhone": null,
  "S_SFullFillConditions79": null,
  "S_SNoTax": null,
  "S_SPhoneNumber": null,
  "S_SPhoneNumberPre": null,
  "S_SVATPayorType": null,
  "S_VATPayorType": null,
  "SentDate$DATE": null,
  "VATCheckReportRows": null,
  "VATDefinition_ID": null,
  "VIESRows": null,
  "WithVATCheckReport": null,
  "WithVATReturn": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "vatclosings", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/vatclosings/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ClosingDate$DATE": null,
  "ClosingParams": null,
  "ClosingPeriodType": null,
  "ClosingType": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DateFrom$DATE": null,
  "DateTo$DATE": null,
  "Description": null,
  "ID": null,
  "MOSSRows": null,
  "ObjVersion": null,
  "PreviousClosing_ID": null,
  "Rows": null,
  "S_AdviserBirthDate": null,
  "S_AdviserCode": null,
  "S_AdviserEvNum": null,
  "S_AdviserFirstName": null,
  "S_AdviserIC": null,
  "S_AdviserSurname": null,
  "S_AdviserTitle": null,
  "S_AdviserType": null,
  "S_AssemblyDate": null,
  "S_AssemblyEmail": null,
  "S_AssemblyPerson": null,
  "S_AssemblyTelephone": null,
  "S_AuthPerson_FirstName": null,
  "S_AuthPerson_Status": null,
  "S_AuthPerson_Surname": null,
  "S_BIC": null,
  "S_CompanyType": null,
  "S_DataBoxID": null,
  "S_DateOfAdditive": null,
  "S_ElectronicInterface": null,
  "S_FOFirstNameA": null,
  "S_FOSurnameA": null,
  "S_FOTitleA": null,
  "S_FinancialBureau": null,
  "S_FinancialBureauCode": null,
  "S_FormerVATIdRoot": null,
  "S_IBAN": null,
  "S_IdentNumber": null,
  "S_InsolventPeriod": null,
  "S_InsolventPeriodFrom": null,
  "S_InsolventPeriodTo": null,
  "S_KHDPH_AppealRefNumber": null,
  "S_KHDPH_AppealReply": null,
  "S_KHDPH_CorrectionDate": null,
  "S_KHDPH_Type": null,
  "S_MOSSAccountName": null,
  "S_MOSSRefNumber": null,
  "S_NACECode": null,
  "S_NextYearTaxPeriodCode": null,
  "S_NoItemsForCSection": null,
  "S_NoTax": null,
  "S_NumOfAttachments": null,
  "S_NumOfSheets": null,
  "S_ReasonOfAdditive": null,
  "S_RegionalOffice": null,
  "S_RegionalOfficeCode": null,
  "S_SAdviserEmail": null,
  "S_SAdviserName": null,
  "S_SAdviserPhone": null,
  "S_SAdviserPhonePre": null,
  "S_SDateOfAdditional": null,
  "S_SFaxNumber": null,
  "S_SFaxNumberPre": null,
  "S_SFinancialBureau": null,
  "S_SFirmEmail": null,
  "S_SFirmPhone": null,
  "S_SFullFillConditions79": null,
  "S_SNoTax": null,
  "S_SPhoneNumber": null,
  "S_SPhoneNumberPre": null,
  "S_SVATPayorType": null,
  "S_VATPayorType": null,
  "SentDate$DATE": null,
  "VATCheckReportRows": null,
  "VATDefinition_ID": null,
  "VIESRows": null,
  "WithVATCheckReport": null,
  "WithVATReturn": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/vatclosings?select=id
Body
{
  "ClosingDate$DATE": null,
  "ClosingParams": null,
  "ClosingPeriodType": null,
  "ClosingType": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DateFrom$DATE": null,
  "DateTo$DATE": null,
  "Description": null,
  "MOSSRows": null,
  "PreviousClosing_ID": null,
  "Rows": null,
  "S_AdviserBirthDate": null,
  "S_AdviserCode": null,
  "S_AdviserEvNum": null,
  "S_AdviserFirstName": null,
  "S_AdviserIC": null,
  "S_AdviserSurname": null,
  "S_AdviserTitle": null,
  "S_AdviserType": null,
  "S_AssemblyDate": null,
  "S_AssemblyEmail": null,
  "S_AssemblyPerson": null,
  "S_AssemblyTelephone": null,
  "S_AuthPerson_FirstName": null,
  "S_AuthPerson_Status": null,
  "S_AuthPerson_Surname": null,
  "S_BIC": null,
  "S_CompanyType": null,
  "S_DataBoxID": null,
  "S_DateOfAdditive": null,
  "S_ElectronicInterface": null,
  "S_FOFirstNameA": null,
  "S_FOSurnameA": null,
  "S_FOTitleA": null,
  "S_FinancialBureau": null,
  "S_FinancialBureauCode": null,
  "S_FormerVATIdRoot": null,
  "S_IBAN": null,
  "S_IdentNumber": null,
  "S_InsolventPeriod": null,
  "S_InsolventPeriodFrom": null,
  "S_InsolventPeriodTo": null,
  "S_KHDPH_AppealRefNumber": null,
  "S_KHDPH_AppealReply": null,
  "S_KHDPH_CorrectionDate": null,
  "S_KHDPH_Type": null,
  "S_MOSSAccountName": null,
  "S_MOSSRefNumber": null,
  "S_NACECode": null,
  "S_NextYearTaxPeriodCode": null,
  "S_NoItemsForCSection": null,
  "S_NoTax": null,
  "S_NumOfAttachments": null,
  "S_NumOfSheets": null,
  "S_ReasonOfAdditive": null,
  "S_RegionalOffice": null,
  "S_RegionalOfficeCode": null,
  "S_SAdviserEmail": null,
  "S_SAdviserName": null,
  "S_SAdviserPhone": null,
  "S_SAdviserPhonePre": null,
  "S_SDateOfAdditional": null,
  "S_SFaxNumber": null,
  "S_SFaxNumberPre": null,
  "S_SFinancialBureau": null,
  "S_SFirmEmail": null,
  "S_SFirmPhone": null,
  "S_SFullFillConditions79": null,
  "S_SNoTax": null,
  "S_SPhoneNumber": null,
  "S_SPhoneNumberPre": null,
  "S_SVATPayorType": null,
  "S_VATPayorType": null,
  "SentDate$DATE": null,
  "VATCheckReportRows": null,
  "VATDefinition_ID": null,
  "VIESRows": null,
  "WithVATCheckReport": null,
  "WithVATReturn": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/vatclosings/{id}?select=id
Body
{
  "ClosingDate$DATE": null,
  "ClosingParams": null,
  "ClosingPeriodType": null,
  "ClosingType": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DateFrom$DATE": null,
  "DateTo$DATE": null,
  "Description": null,
  "MOSSRows": null,
  "PreviousClosing_ID": null,
  "Rows": null,
  "S_AdviserBirthDate": null,
  "S_AdviserCode": null,
  "S_AdviserEvNum": null,
  "S_AdviserFirstName": null,
  "S_AdviserIC": null,
  "S_AdviserSurname": null,
  "S_AdviserTitle": null,
  "S_AdviserType": null,
  "S_AssemblyDate": null,
  "S_AssemblyEmail": null,
  "S_AssemblyPerson": null,
  "S_AssemblyTelephone": null,
  "S_AuthPerson_FirstName": null,
  "S_AuthPerson_Status": null,
  "S_AuthPerson_Surname": null,
  "S_BIC": null,
  "S_CompanyType": null,
  "S_DataBoxID": null,
  "S_DateOfAdditive": null,
  "S_ElectronicInterface": null,
  "S_FOFirstNameA": null,
  "S_FOSurnameA": null,
  "S_FOTitleA": null,
  "S_FinancialBureau": null,
  "S_FinancialBureauCode": null,
  "S_FormerVATIdRoot": null,
  "S_IBAN": null,
  "S_IdentNumber": null,
  "S_InsolventPeriod": null,
  "S_InsolventPeriodFrom": null,
  "S_InsolventPeriodTo": null,
  "S_KHDPH_AppealRefNumber": null,
  "S_KHDPH_AppealReply": null,
  "S_KHDPH_CorrectionDate": null,
  "S_KHDPH_Type": null,
  "S_MOSSAccountName": null,
  "S_MOSSRefNumber": null,
  "S_NACECode": null,
  "S_NextYearTaxPeriodCode": null,
  "S_NoItemsForCSection": null,
  "S_NoTax": null,
  "S_NumOfAttachments": null,
  "S_NumOfSheets": null,
  "S_ReasonOfAdditive": null,
  "S_RegionalOffice": null,
  "S_RegionalOfficeCode": null,
  "S_SAdviserEmail": null,
  "S_SAdviserName": null,
  "S_SAdviserPhone": null,
  "S_SAdviserPhonePre": null,
  "S_SDateOfAdditional": null,
  "S_SFaxNumber": null,
  "S_SFaxNumberPre": null,
  "S_SFinancialBureau": null,
  "S_SFirmEmail": null,
  "S_SFirmPhone": null,
  "S_SFullFillConditions79": null,
  "S_SNoTax": null,
  "S_SPhoneNumber": null,
  "S_SPhoneNumberPre": null,
  "S_SVATPayorType": null,
  "S_VATPayorType": null,
  "SentDate$DATE": null,
  "VATCheckReportRows": null,
  "VATDefinition_ID": null,
  "VIESRows": null,
  "WithVATCheckReport": null,
  "WithVATReturn": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/vatclosings/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "vatclosings",
        "object_data": {
          "ClosingDate$DATE": null,
          "ClosingParams": null,
          "ClosingPeriodType": null,
          "ClosingType": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DateFrom$DATE": null,
          "DateTo$DATE": null,
          "Description": null,
          "MOSSRows": null,
          "PreviousClosing_ID": null,
          "Rows": null,
          "S_AdviserBirthDate": null,
          "S_AdviserCode": null,
          "S_AdviserEvNum": null,
          "S_AdviserFirstName": null,
          "S_AdviserIC": null,
          "S_AdviserSurname": null,
          "S_AdviserTitle": null,
          "S_AdviserType": null,
          "S_AssemblyDate": null,
          "S_AssemblyEmail": null,
          "S_AssemblyPerson": null,
          "S_AssemblyTelephone": null,
          "S_AuthPerson_FirstName": null,
          "S_AuthPerson_Status": null,
          "S_AuthPerson_Surname": null,
          "S_BIC": null,
          "S_CompanyType": null,
          "S_DataBoxID": null,
          "S_DateOfAdditive": null,
          "S_ElectronicInterface": null,
          "S_FOFirstNameA": null,
          "S_FOSurnameA": null,
          "S_FOTitleA": null,
          "S_FinancialBureau": null,
          "S_FinancialBureauCode": null,
          "S_FormerVATIdRoot": null,
          "S_IBAN": null,
          "S_IdentNumber": null,
          "S_InsolventPeriod": null,
          "S_InsolventPeriodFrom": null,
          "S_InsolventPeriodTo": null,
          "S_KHDPH_AppealRefNumber": null,
          "S_KHDPH_AppealReply": null,
          "S_KHDPH_CorrectionDate": null,
          "S_KHDPH_Type": null,
          "S_MOSSAccountName": null,
          "S_MOSSRefNumber": null,
          "S_NACECode": null,
          "S_NextYearTaxPeriodCode": null,
          "S_NoItemsForCSection": null,
          "S_NoTax": null,
          "S_NumOfAttachments": null,
          "S_NumOfSheets": null,
          "S_ReasonOfAdditive": null,
          "S_RegionalOffice": null,
          "S_RegionalOfficeCode": null,
          "S_SAdviserEmail": null,
          "S_SAdviserName": null,
          "S_SAdviserPhone": null,
          "S_SAdviserPhonePre": null,
          "S_SDateOfAdditional": null,
          "S_SFaxNumber": null,
          "S_SFaxNumberPre": null,
          "S_SFinancialBureau": null,
          "S_SFirmEmail": null,
          "S_SFirmPhone": null,
          "S_SFullFillConditions79": null,
          "S_SNoTax": null,
          "S_SPhoneNumber": null,
          "S_SPhoneNumberPre": null,
          "S_SVATPayorType": null,
          "S_VATPayorType": null,
          "SentDate$DATE": null,
          "VATCheckReportRows": null,
          "VATDefinition_ID": null,
          "VIESRows": null,
          "WithVATCheckReport": null,
          "WithVATReturn": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "vatclosings",
        "object_data": {
          "ClosingDate$DATE": null,
          "ClosingParams": null,
          "ClosingPeriodType": null,
          "ClosingType": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DateFrom$DATE": null,
          "DateTo$DATE": null,
          "Description": null,
          "MOSSRows": null,
          "PreviousClosing_ID": null,
          "Rows": null,
          "S_AdviserBirthDate": null,
          "S_AdviserCode": null,
          "S_AdviserEvNum": null,
          "S_AdviserFirstName": null,
          "S_AdviserIC": null,
          "S_AdviserSurname": null,
          "S_AdviserTitle": null,
          "S_AdviserType": null,
          "S_AssemblyDate": null,
          "S_AssemblyEmail": null,
          "S_AssemblyPerson": null,
          "S_AssemblyTelephone": null,
          "S_AuthPerson_FirstName": null,
          "S_AuthPerson_Status": null,
          "S_AuthPerson_Surname": null,
          "S_BIC": null,
          "S_CompanyType": null,
          "S_DataBoxID": null,
          "S_DateOfAdditive": null,
          "S_ElectronicInterface": null,
          "S_FOFirstNameA": null,
          "S_FOSurnameA": null,
          "S_FOTitleA": null,
          "S_FinancialBureau": null,
          "S_FinancialBureauCode": null,
          "S_FormerVATIdRoot": null,
          "S_IBAN": null,
          "S_IdentNumber": null,
          "S_InsolventPeriod": null,
          "S_InsolventPeriodFrom": null,
          "S_InsolventPeriodTo": null,
          "S_KHDPH_AppealRefNumber": null,
          "S_KHDPH_AppealReply": null,
          "S_KHDPH_CorrectionDate": null,
          "S_KHDPH_Type": null,
          "S_MOSSAccountName": null,
          "S_MOSSRefNumber": null,
          "S_NACECode": null,
          "S_NextYearTaxPeriodCode": null,
          "S_NoItemsForCSection": null,
          "S_NoTax": null,
          "S_NumOfAttachments": null,
          "S_NumOfSheets": null,
          "S_ReasonOfAdditive": null,
          "S_RegionalOffice": null,
          "S_RegionalOfficeCode": null,
          "S_SAdviserEmail": null,
          "S_SAdviserName": null,
          "S_SAdviserPhone": null,
          "S_SAdviserPhonePre": null,
          "S_SDateOfAdditional": null,
          "S_SFaxNumber": null,
          "S_SFaxNumberPre": null,
          "S_SFinancialBureau": null,
          "S_SFirmEmail": null,
          "S_SFirmPhone": null,
          "S_SFullFillConditions79": null,
          "S_SNoTax": null,
          "S_SPhoneNumber": null,
          "S_SPhoneNumberPre": null,
          "S_SVATPayorType": null,
          "S_VATPayorType": null,
          "SentDate$DATE": null,
          "VATCheckReportRows": null,
          "VATDefinition_ID": null,
          "VIESRows": null,
          "WithVATCheckReport": null,
          "WithVATReturn": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "vatclosings",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "ClosingDate$DATE": null,
          "ClosingParams": null,
          "ClosingPeriodType": null,
          "ClosingType": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DateFrom$DATE": null,
          "DateTo$DATE": null,
          "Description": null,
          "MOSSRows": null,
          "PreviousClosing_ID": null,
          "Rows": null,
          "S_AdviserBirthDate": null,
          "S_AdviserCode": null,
          "S_AdviserEvNum": null,
          "S_AdviserFirstName": null,
          "S_AdviserIC": null,
          "S_AdviserSurname": null,
          "S_AdviserTitle": null,
          "S_AdviserType": null,
          "S_AssemblyDate": null,
          "S_AssemblyEmail": null,
          "S_AssemblyPerson": null,
          "S_AssemblyTelephone": null,
          "S_AuthPerson_FirstName": null,
          "S_AuthPerson_Status": null,
          "S_AuthPerson_Surname": null,
          "S_BIC": null,
          "S_CompanyType": null,
          "S_DataBoxID": null,
          "S_DateOfAdditive": null,
          "S_ElectronicInterface": null,
          "S_FOFirstNameA": null,
          "S_FOSurnameA": null,
          "S_FOTitleA": null,
          "S_FinancialBureau": null,
          "S_FinancialBureauCode": null,
          "S_FormerVATIdRoot": null,
          "S_IBAN": null,
          "S_IdentNumber": null,
          "S_InsolventPeriod": null,
          "S_InsolventPeriodFrom": null,
          "S_InsolventPeriodTo": null,
          "S_KHDPH_AppealRefNumber": null,
          "S_KHDPH_AppealReply": null,
          "S_KHDPH_CorrectionDate": null,
          "S_KHDPH_Type": null,
          "S_MOSSAccountName": null,
          "S_MOSSRefNumber": null,
          "S_NACECode": null,
          "S_NextYearTaxPeriodCode": null,
          "S_NoItemsForCSection": null,
          "S_NoTax": null,
          "S_NumOfAttachments": null,
          "S_NumOfSheets": null,
          "S_ReasonOfAdditive": null,
          "S_RegionalOffice": null,
          "S_RegionalOfficeCode": null,
          "S_SAdviserEmail": null,
          "S_SAdviserName": null,
          "S_SAdviserPhone": null,
          "S_SAdviserPhonePre": null,
          "S_SDateOfAdditional": null,
          "S_SFaxNumber": null,
          "S_SFaxNumberPre": null,
          "S_SFinancialBureau": null,
          "S_SFirmEmail": null,
          "S_SFirmPhone": null,
          "S_SFullFillConditions79": null,
          "S_SNoTax": null,
          "S_SPhoneNumber": null,
          "S_SPhoneNumberPre": null,
          "S_SVATPayorType": null,
          "S_VATPayorType": null,
          "SentDate$DATE": null,
          "VATCheckReportRows": null,
          "VATDefinition_ID": null,
          "VIESRows": null,
          "WithVATCheckReport": null,
          "WithVATReturn": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "vatclosings",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "ClosingDate$DATE": null,
          "ClosingParams": null,
          "ClosingPeriodType": null,
          "ClosingType": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DateFrom$DATE": null,
          "DateTo$DATE": null,
          "Description": null,
          "MOSSRows": null,
          "PreviousClosing_ID": null,
          "Rows": null,
          "S_AdviserBirthDate": null,
          "S_AdviserCode": null,
          "S_AdviserEvNum": null,
          "S_AdviserFirstName": null,
          "S_AdviserIC": null,
          "S_AdviserSurname": null,
          "S_AdviserTitle": null,
          "S_AdviserType": null,
          "S_AssemblyDate": null,
          "S_AssemblyEmail": null,
          "S_AssemblyPerson": null,
          "S_AssemblyTelephone": null,
          "S_AuthPerson_FirstName": null,
          "S_AuthPerson_Status": null,
          "S_AuthPerson_Surname": null,
          "S_BIC": null,
          "S_CompanyType": null,
          "S_DataBoxID": null,
          "S_DateOfAdditive": null,
          "S_ElectronicInterface": null,
          "S_FOFirstNameA": null,
          "S_FOSurnameA": null,
          "S_FOTitleA": null,
          "S_FinancialBureau": null,
          "S_FinancialBureauCode": null,
          "S_FormerVATIdRoot": null,
          "S_IBAN": null,
          "S_IdentNumber": null,
          "S_InsolventPeriod": null,
          "S_InsolventPeriodFrom": null,
          "S_InsolventPeriodTo": null,
          "S_KHDPH_AppealRefNumber": null,
          "S_KHDPH_AppealReply": null,
          "S_KHDPH_CorrectionDate": null,
          "S_KHDPH_Type": null,
          "S_MOSSAccountName": null,
          "S_MOSSRefNumber": null,
          "S_NACECode": null,
          "S_NextYearTaxPeriodCode": null,
          "S_NoItemsForCSection": null,
          "S_NoTax": null,
          "S_NumOfAttachments": null,
          "S_NumOfSheets": null,
          "S_ReasonOfAdditive": null,
          "S_RegionalOffice": null,
          "S_RegionalOfficeCode": null,
          "S_SAdviserEmail": null,
          "S_SAdviserName": null,
          "S_SAdviserPhone": null,
          "S_SAdviserPhonePre": null,
          "S_SDateOfAdditional": null,
          "S_SFaxNumber": null,
          "S_SFaxNumberPre": null,
          "S_SFinancialBureau": null,
          "S_SFirmEmail": null,
          "S_SFirmPhone": null,
          "S_SFullFillConditions79": null,
          "S_SNoTax": null,
          "S_SPhoneNumber": null,
          "S_SPhoneNumberPre": null,
          "S_SVATPayorType": null,
          "S_VATPayorType": null,
          "SentDate$DATE": null,
          "VATCheckReportRows": null,
          "VATDefinition_ID": null,
          "VIESRows": null,
          "WithVATCheckReport": null,
          "WithVATReturn": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "vatclosings",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "vatclosings",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "vatclosings",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "vatclosings",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "vatclosings",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}