Ostatní výdaj

GET

/otherexpenses

Získá kolekci BO Ostatní výdaj

GET

/otherexpenses/{id}

Získá konkrétní BO Ostatní výdaj

POST

/otherexpenses

Vytvoří nový BO Ostatní výdaj a vrátí jeho kompletní reprezentaci

POST

/otherexpenses/import/cdconfirmapproveds/{id}

Vytvoří nový BO Ostatní výdaj importem BO Schválený výdaj. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

POST

/otherexpenses/import/issuedorders/{id}

Vytvoří nový BO Ostatní výdaj importem BO Objednávka vydaná. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

POST

/otherexpenses/import/receiptcards/{id}

Vytvoří nový BO Ostatní výdaj importem BO Příjemka. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/otherexpenses/{id}

Provede aktualizaci BO Ostatní výdaj a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

PUT

/otherexpenses/{otherexpense_id}/cdconfirmapproveds/{cdconfirmapproved_id}

Vytvoří nový BO Ostatní výdaj importem BO Schválený výdaj. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/otherexpenses/{otherexpense_id}/issuedorders/{issuedorder_id}

Vytvoří nový BO Ostatní výdaj importem BO Objednávka vydaná. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/otherexpenses/{otherexpense_id}/receiptcards/{receiptcard_id}

Vytvoří nový BO Ostatní výdaj importem BO Příjemka. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

DELETE

/otherexpenses/{id}

Smaže BO Ostatní výdaj na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AccDate$DATE string

Datum účt., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccDocQueue_ID string (accdocqueue) relace

Účetní řada; ID objektu Účetní řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

AccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Account_ID string (account) relace

Účet D; ID objektu Účet účetního rozvrhu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Amount number

Celkem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

AmountWithoutVAT number

Celkem bez, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

ClosingPeriod_ID string (period) relace

Období uzávěrky; ID objektu Období, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Coef integer

Koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ConstSymbol_ID string (constantsymbol) relace

Konst.symbol; ID objektu Konstantní symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedAt$DATE string

Opraveno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Country_ID string (country) relace

Země; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedAt$DATE string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CurrRate number

Kurz měny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole kurz měny

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

DataEntryKind integer

Zp.zadání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Dirty boolean

Zakázané přepočítání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocumentInVATByPaymentMode boolean

Doklad vystaven v režimu DPH z přijetí platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DueDate$DATE string

Datum spl., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

EET boolean

EET, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

EETTurnover_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn', pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ElectronicPayTransactionData string (2048)

Transakční data elektronické platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ElectronicPayment boolean

Elektronická platba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ElectronicPaymentAuthCode string (20)

Autorizační kód elektronické platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ElectronicPaymentDescription string (100)

Popis elektronické platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ElectronicPaymentPaid boolean

Elektronická platba provedena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ExternalNumber string (30)

Externí číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmBankAccount_ID string (firmbankaccount) relace

Bankovní účet; ID objektu Bankovní účet firmy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

HasImpactToThroughItem boolean

Ovlivňuje průběžnou položku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LastPaymentPeriod_ID string (period) relace

Období posl. platby; ID objektu Období, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

LocalAmount number

Celkem lokálně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalAmountWithoutVAT number

Celkem lokálně bez daně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalCoef integer

Lokální koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalPaidAmount number

Zaplaceno lokálně, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalRoundingAmount number

Zaokrouhlení nedaňové lok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalZone_ID string (currency) relace

Lokální zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

PAmount number

Platba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

PDisKind integer

Rozdělení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

PDocumentType string (documenttype) relace

Typ plac.dokl., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

PDocument_ID string (datadocumentbusinessobject) relace

Plac.doklad; ID objektu Dokument, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

PaidAmount number

Celkem zapl., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RefCurrRate number

Kurz vztažný, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole vztažný kurz měny

RoundingAmount number

Zaokrouhlení nedaňové, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

Rows array (otherexpenserow) relace

Řádky; kolekce BO Ostatní výdaj - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SDocumentType string (documenttype) relace

Typ zdrojového dokl., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

SDocument_ID string (datadocumentbusinessobject) relace

Zdrojový doklad; ID objektu Dokument, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

SimplifiedVATDocument boolean

Zjednodušený daňový doklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

SpecialDocumentMode integer

Režim dokladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

VATAdmitDate$DATE string

Datum plnění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATByPayment boolean

DPH na základě přijetí platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATByPaymentEndDate$DATE string

Datum ukončení zvl. režimu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

VATByPaymentExitTaxation boolean

Doklad pro odvedení DPH po ukončení zvl. režimu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATDate$DATE string

Datum uplatnění odpočtu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATDocument boolean

DPH doklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

VATReportPreference string (2)

Preference výkazu DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny, fkAnsiCaseSensitive

VATReportReference string (30)

Reference, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATVoluntaryPaid boolean

Dobrovolné zaplacení daně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VarSymbol string (10)

Var.symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Zone_ID string (currency) relace

Zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Metadata - Neperzistentní položky

AccountingType integer

Jak účtovat

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CurrRateInfo string (30)

Kurz měny textově, pouze pro čtení

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

DueTerm integer

Délka splatnosti

FirstSpecialModeDocument_ID string (otherexpense) relace

První doklad v režimu; ID objektu Ostatní výdaj, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsAccounted boolean

Účtováno, pouze pro čtení

IsAccountedLaterVAT boolean

DPH pozdější odpočet

IsProfit boolean

Výnos

LocalNotPaidAmount number

Nezaplaceno lokálně, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalRefCurrency_ID string (currency) relace

Lok.ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

LocalVATAmount number

DPH lok., pouze pro čtení, pole obsahuje částku v lokální měně

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

NotPaidAmount number

Nezaplaceno, pole obsahuje částku v libovolné měně

RefCurrency_ID string (currency) relace

Ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

SDocumentAmount number

Částka zdr. dokladu, pole obsahuje částku v libovolné měně

SDocumentLocalNotPaidAmount number

Nezaplacená lokální částka zdr. dokladu, pole obsahuje částku v lokální měně

SDocumentNotPaidAmount number

Nezaplacená částka zdr. dokladu, pole obsahuje částku v libovolné měně

SDocumentVATDate$DATE string

Datum uplatnění odpočtu

SpecialDocumentModeText string (100)

Popis režimu dokladu

VATAmount number

DPH, pouze pro čtení, pole obsahuje částku v libovolné měně

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/otherexpenses?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/otherexpenses/{id}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 8,
  "Rows": [
    {
      "account_id": null,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "expensetype_id": null,
      "id": "1100000101",
      "localtamount": 0.5,
      "localtamountwithoutvat": 0.5,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "tamount": 0.5,
      "tamountwithoutvat": 0.5,
      "text": "",
      "usedratio": false,
      "vatindex_id": null,
      "vatrate": 0,
      "vatrate_id": null
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "4600000101",
  "Period_ID": "1H00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Firm_ID": "3000000101",
  "FirmOffice_ID": "3000000101",
  "Person_ID": null,
  "Description": "Zaplacení: FV-5\/2007",
  "AccPresetDef_ID": null,
  "AccDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "3600000101",
  "Dirty": false,
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "CurrRate": 1,
  "RefCurrRate": 1,
  "Coef": 1073741825,
  "LocalCoef": 1073741825,
  "Zone_ID": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "Amount": 0.5,
  "LocalAmount": 0.5,
  "VATDocument": false,
  "AmountWithoutVAT": 0.5,
  "LocalAmountWithoutVAT": 0.5,
  "VATDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
  "RoundingAmount": 0,
  "LocalRoundingAmount": 0,
  "SimplifiedVATDocument": false,
  "VATReportPreference": "",
  "VATByPayment": false,
  "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
  "VATAdmitDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
  "DataEntryKind": 0,
  "DocumentInVATByPaymentMode": false,
  "SDocument_ID": null,
  "SDocumentType": "",
  "SpecialDocumentMode": 0,
  "VATVoluntaryPaid": false,
  "HasImpactToThroughItem": true,
  "VATReportReference": "",
  "ElectronicPayment": false,
  "ElectronicPaymentPaid": false,
  "ElectronicPayTransactionData": "",
  "ElectronicPaymentAuthCode": "",
  "ElectronicPaymentDescription": "",
  "Account_ID": null,
  "FirmBankAccount_ID": "1100000101",
  "DueDate$DATE": "2014-05-25T22:00:00.000Z",
  "ConstSymbol_ID": null,
  "VarSymbol": "",
  "PaidAmount": 0,
  "LocalPaidAmount": 0,
  "PAmount": -0.5,
  "PDocumentType": "03",
  "PDocument_ID": "2E00000101",
  "PDisKind": 2,
  "ClosingPeriod_ID": null,
  "LastPaymentPeriod_ID": null,
  "ExternalNumber": "",
  "VATByPaymentExitTaxation": false,
  "EETTurnover_ID": null,
  "EET": false,
  "CreatedAt$DATE": "2014-05-12T10:58:34.432Z",
  "CorrectedAt$DATE": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "otherexpenses", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/otherexpenses/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 8,
  "Rows": [
    {
      "account_id": null,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "expensetype_id": null,
      "id": "1100000101",
      "localtamount": 0.5,
      "localtamountwithoutvat": 0.5,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "tamount": 0.5,
      "tamountwithoutvat": 0.5,
      "text": "",
      "usedratio": false,
      "vatindex_id": null,
      "vatrate": 0,
      "vatrate_id": null
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "4600000101",
  "Period_ID": "1H00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Firm_ID": "3000000101",
  "FirmOffice_ID": "3000000101",
  "Person_ID": null,
  "Description": "Zaplacení: FV-5\/2007",
  "AccPresetDef_ID": null,
  "AccDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "3600000101",
  "Dirty": false,
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "CurrRate": 1,
  "RefCurrRate": 1,
  "Coef": 1073741825,
  "LocalCoef": 1073741825,
  "Zone_ID": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "Amount": 0.5,
  "LocalAmount": 0.5,
  "VATDocument": false,
  "AmountWithoutVAT": 0.5,
  "LocalAmountWithoutVAT": 0.5,
  "VATDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
  "RoundingAmount": 0,
  "LocalRoundingAmount": 0,
  "SimplifiedVATDocument": false,
  "VATReportPreference": "",
  "VATByPayment": false,
  "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
  "VATAdmitDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
  "DataEntryKind": 0,
  "DocumentInVATByPaymentMode": false,
  "SDocument_ID": null,
  "SDocumentType": "",
  "SpecialDocumentMode": 0,
  "VATVoluntaryPaid": false,
  "HasImpactToThroughItem": true,
  "VATReportReference": "",
  "ElectronicPayment": false,
  "ElectronicPaymentPaid": false,
  "ElectronicPayTransactionData": "",
  "ElectronicPaymentAuthCode": "",
  "ElectronicPaymentDescription": "",
  "Account_ID": null,
  "FirmBankAccount_ID": "1100000101",
  "DueDate$DATE": "2014-05-25T22:00:00.000Z",
  "ConstSymbol_ID": null,
  "VarSymbol": "",
  "PaidAmount": 0,
  "LocalPaidAmount": 0,
  "PAmount": -0.5,
  "PDocumentType": "03",
  "PDocument_ID": "2E00000101",
  "PDisKind": 2,
  "ClosingPeriod_ID": null,
  "LastPaymentPeriod_ID": null,
  "ExternalNumber": "",
  "VATByPaymentExitTaxation": false,
  "EETTurnover_ID": null,
  "EET": false,
  "CreatedAt$DATE": "2014-05-12T10:58:34.432Z",
  "CorrectedAt$DATE": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/otherexpenses?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "3600000101",
  "AccPresetDef_ID": null,
  "Account_ID": null,
  "Amount": 0.5,
  "AmountWithoutVAT": 0.5,
  "Coef": 1073741825,
  "ConstSymbol_ID": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "CreatedAt$DATE": "2014-05-12T10:58:34.432Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CurrRate": 1,
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "DataEntryKind": 0,
  "Description": "Zaplacení: FV-5\/2007",
  "Dirty": false,
  "DocDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "4600000101",
  "DocumentInVATByPaymentMode": false,
  "DueDate$DATE": "2014-05-25T22:00:00.000Z",
  "EET": false,
  "ElectronicPayTransactionData": "",
  "ElectronicPayment": false,
  "ElectronicPaymentAuthCode": "",
  "ElectronicPaymentDescription": "",
  "ElectronicPaymentPaid": false,
  "ExternalNumber": "",
  "FirmBankAccount_ID": "1100000101",
  "FirmOffice_ID": "3000000101",
  "Firm_ID": "3000000101",
  "HasImpactToThroughItem": true,
  "LocalAmount": 0.5,
  "LocalAmountWithoutVAT": 0.5,
  "LocalCoef": 1073741825,
  "LocalRoundingAmount": 0,
  "LocalZone_ID": null,
  "OrdNumber": 1,
  "PAmount": -0.5,
  "PDisKind": 2,
  "PDocumentType": "03",
  "PDocument_ID": "2E00000101",
  "Period_ID": "1H00000101",
  "Person_ID": null,
  "RefCurrRate": 1,
  "RoundingAmount": 0,
  "Rows": [
    {
      "account_id": null,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "expensetype_id": null,
      "id": "1100000101",
      "localtamount": 0.5,
      "localtamountwithoutvat": 0.5,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "tamount": 0.5,
      "tamountwithoutvat": 0.5,
      "text": "",
      "usedratio": false,
      "vatindex_id": null,
      "vatrate": 0,
      "vatrate_id": null
    }
  ],
  "SDocumentType": "",
  "SDocument_ID": null,
  "SimplifiedVATDocument": false,
  "SpecialDocumentMode": 0,
  "VATAdmitDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
  "VATByPayment": false,
  "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
  "VATByPaymentExitTaxation": false,
  "VATDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
  "VATDocument": false,
  "VATReportPreference": "",
  "VATReportReference": "",
  "VATVoluntaryPaid": false,
  "VarSymbol": "",
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/otherexpenses/{id}?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "3600000101",
  "AccPresetDef_ID": null,
  "Account_ID": null,
  "Amount": 0.5,
  "AmountWithoutVAT": 0.5,
  "Coef": 1073741825,
  "ConstSymbol_ID": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "CreatedAt$DATE": "2014-05-12T10:58:34.432Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CurrRate": 1,
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "DataEntryKind": 0,
  "Description": "Zaplacení: FV-5\/2007",
  "Dirty": false,
  "DocDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "4600000101",
  "DocumentInVATByPaymentMode": false,
  "DueDate$DATE": "2014-05-25T22:00:00.000Z",
  "EET": false,
  "ElectronicPayTransactionData": "",
  "ElectronicPayment": false,
  "ElectronicPaymentAuthCode": "",
  "ElectronicPaymentDescription": "",
  "ElectronicPaymentPaid": false,
  "ExternalNumber": "",
  "FirmBankAccount_ID": "1100000101",
  "FirmOffice_ID": "3000000101",
  "Firm_ID": "3000000101",
  "HasImpactToThroughItem": true,
  "LocalAmount": 0.5,
  "LocalAmountWithoutVAT": 0.5,
  "LocalCoef": 1073741825,
  "LocalRoundingAmount": 0,
  "LocalZone_ID": null,
  "OrdNumber": 1,
  "PAmount": -0.5,
  "PDisKind": 2,
  "PDocumentType": "03",
  "PDocument_ID": "2E00000101",
  "Period_ID": "1H00000101",
  "Person_ID": null,
  "RefCurrRate": 1,
  "RoundingAmount": 0,
  "Rows": [
    {
      "account_id": null,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "expensetype_id": null,
      "id": "1100000101",
      "localtamount": 0.5,
      "localtamountwithoutvat": 0.5,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "tamount": 0.5,
      "tamountwithoutvat": 0.5,
      "text": "",
      "usedratio": false,
      "vatindex_id": null,
      "vatrate": 0,
      "vatrate_id": null
    }
  ],
  "SDocumentType": "",
  "SDocument_ID": null,
  "SimplifiedVATDocument": false,
  "SpecialDocumentMode": 0,
  "VATAdmitDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
  "VATByPayment": false,
  "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
  "VATByPaymentExitTaxation": false,
  "VATDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
  "VATDocument": false,
  "VATReportPreference": "",
  "VATReportReference": "",
  "VATVoluntaryPaid": false,
  "VarSymbol": "",
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/otherexpenses/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "otherexpenses",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "3600000101",
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Account_ID": null,
          "Amount": 0.5,
          "AmountWithoutVAT": 0.5,
          "Coef": 1073741825,
          "ConstSymbol_ID": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "CreatedAt$DATE": "2014-05-12T10:58:34.432Z",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CurrRate": 1,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "DataEntryKind": 0,
          "Description": "Zaplacení: FV-5\/2007",
          "Dirty": false,
          "DocDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "4600000101",
          "DocumentInVATByPaymentMode": false,
          "DueDate$DATE": "2014-05-25T22:00:00.000Z",
          "EET": false,
          "ElectronicPayTransactionData": "",
          "ElectronicPayment": false,
          "ElectronicPaymentAuthCode": "",
          "ElectronicPaymentDescription": "",
          "ElectronicPaymentPaid": false,
          "ExternalNumber": "",
          "FirmBankAccount_ID": "1100000101",
          "FirmOffice_ID": "3000000101",
          "Firm_ID": "3000000101",
          "HasImpactToThroughItem": true,
          "LocalAmount": 0.5,
          "LocalAmountWithoutVAT": 0.5,
          "LocalCoef": 1073741825,
          "LocalRoundingAmount": 0,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": 1,
          "PAmount": -0.5,
          "PDisKind": 2,
          "PDocumentType": "03",
          "PDocument_ID": "2E00000101",
          "Period_ID": "1H00000101",
          "Person_ID": null,
          "RefCurrRate": 1,
          "RoundingAmount": 0,
          "Rows": [
            {
              "account_id": null,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "expensetype_id": null,
              "id": "1100000101",
              "localtamount": 0.5,
              "localtamountwithoutvat": 0.5,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "tamount": 0.5,
              "tamountwithoutvat": 0.5,
              "text": "",
              "usedratio": false,
              "vatindex_id": null,
              "vatrate": 0,
              "vatrate_id": null
            }
          ],
          "SDocumentType": "",
          "SDocument_ID": null,
          "SimplifiedVATDocument": false,
          "SpecialDocumentMode": 0,
          "VATAdmitDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
          "VATByPayment": false,
          "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
          "VATByPaymentExitTaxation": false,
          "VATDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
          "VATDocument": false,
          "VATReportPreference": "",
          "VATReportReference": "",
          "VATVoluntaryPaid": false,
          "VarSymbol": "",
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "otherexpenses",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "3600000101",
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Account_ID": null,
          "Amount": 0.5,
          "AmountWithoutVAT": 0.5,
          "Coef": 1073741825,
          "ConstSymbol_ID": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "CreatedAt$DATE": "2014-05-12T10:58:34.432Z",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CurrRate": 1,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "DataEntryKind": 0,
          "Description": "Zaplacení: FV-5\/2007",
          "Dirty": false,
          "DocDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "4600000101",
          "DocumentInVATByPaymentMode": false,
          "DueDate$DATE": "2014-05-25T22:00:00.000Z",
          "EET": false,
          "ElectronicPayTransactionData": "",
          "ElectronicPayment": false,
          "ElectronicPaymentAuthCode": "",
          "ElectronicPaymentDescription": "",
          "ElectronicPaymentPaid": false,
          "ExternalNumber": "",
          "FirmBankAccount_ID": "1100000101",
          "FirmOffice_ID": "3000000101",
          "Firm_ID": "3000000101",
          "HasImpactToThroughItem": true,
          "LocalAmount": 0.5,
          "LocalAmountWithoutVAT": 0.5,
          "LocalCoef": 1073741825,
          "LocalRoundingAmount": 0,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": 1,
          "PAmount": -0.5,
          "PDisKind": 2,
          "PDocumentType": "03",
          "PDocument_ID": "2E00000101",
          "Period_ID": "1H00000101",
          "Person_ID": null,
          "RefCurrRate": 1,
          "RoundingAmount": 0,
          "Rows": [
            {
              "account_id": null,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "expensetype_id": null,
              "id": "1100000101",
              "localtamount": 0.5,
              "localtamountwithoutvat": 0.5,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "tamount": 0.5,
              "tamountwithoutvat": 0.5,
              "text": "",
              "usedratio": false,
              "vatindex_id": null,
              "vatrate": 0,
              "vatrate_id": null
            }
          ],
          "SDocumentType": "",
          "SDocument_ID": null,
          "SimplifiedVATDocument": false,
          "SpecialDocumentMode": 0,
          "VATAdmitDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
          "VATByPayment": false,
          "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
          "VATByPaymentExitTaxation": false,
          "VATDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
          "VATDocument": false,
          "VATReportPreference": "",
          "VATReportReference": "",
          "VATVoluntaryPaid": false,
          "VarSymbol": "",
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "otherexpenses",
        "obj_id": "1100000100",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "3600000101",
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Account_ID": null,
          "Amount": 0.5,
          "AmountWithoutVAT": 0.5,
          "Coef": 1073741825,
          "ConstSymbol_ID": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "CreatedAt$DATE": "2014-05-12T10:58:34.432Z",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CurrRate": 1,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "DataEntryKind": 0,
          "Description": "Zaplacení: FV-5\/2007",
          "Dirty": false,
          "DocDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "4600000101",
          "DocumentInVATByPaymentMode": false,
          "DueDate$DATE": "2014-05-25T22:00:00.000Z",
          "EET": false,
          "ElectronicPayTransactionData": "",
          "ElectronicPayment": false,
          "ElectronicPaymentAuthCode": "",
          "ElectronicPaymentDescription": "",
          "ElectronicPaymentPaid": false,
          "ExternalNumber": "",
          "FirmBankAccount_ID": "1100000101",
          "FirmOffice_ID": "3000000101",
          "Firm_ID": "3000000101",
          "HasImpactToThroughItem": true,
          "LocalAmount": 0.5,
          "LocalAmountWithoutVAT": 0.5,
          "LocalCoef": 1073741825,
          "LocalRoundingAmount": 0,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": 1,
          "PAmount": -0.5,
          "PDisKind": 2,
          "PDocumentType": "03",
          "PDocument_ID": "2E00000101",
          "Period_ID": "1H00000101",
          "Person_ID": null,
          "RefCurrRate": 1,
          "RoundingAmount": 0,
          "Rows": [
            {
              "account_id": null,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "expensetype_id": null,
              "id": "1100000101",
              "localtamount": 0.5,
              "localtamountwithoutvat": 0.5,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "tamount": 0.5,
              "tamountwithoutvat": 0.5,
              "text": "",
              "usedratio": false,
              "vatindex_id": null,
              "vatrate": 0,
              "vatrate_id": null
            }
          ],
          "SDocumentType": "",
          "SDocument_ID": null,
          "SimplifiedVATDocument": false,
          "SpecialDocumentMode": 0,
          "VATAdmitDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
          "VATByPayment": false,
          "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
          "VATByPaymentExitTaxation": false,
          "VATDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
          "VATDocument": false,
          "VATReportPreference": "",
          "VATReportReference": "",
          "VATVoluntaryPaid": false,
          "VarSymbol": "",
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "otherexpenses",
        "obj_id": "1100000101",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "3600000101",
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Account_ID": null,
          "Amount": 0.5,
          "AmountWithoutVAT": 0.5,
          "Coef": 1073741825,
          "ConstSymbol_ID": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "CreatedAt$DATE": "2014-05-12T10:58:34.432Z",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CurrRate": 1,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "DataEntryKind": 0,
          "Description": "Zaplacení: FV-5\/2007",
          "Dirty": false,
          "DocDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "4600000101",
          "DocumentInVATByPaymentMode": false,
          "DueDate$DATE": "2014-05-25T22:00:00.000Z",
          "EET": false,
          "ElectronicPayTransactionData": "",
          "ElectronicPayment": false,
          "ElectronicPaymentAuthCode": "",
          "ElectronicPaymentDescription": "",
          "ElectronicPaymentPaid": false,
          "ExternalNumber": "",
          "FirmBankAccount_ID": "1100000101",
          "FirmOffice_ID": "3000000101",
          "Firm_ID": "3000000101",
          "HasImpactToThroughItem": true,
          "LocalAmount": 0.5,
          "LocalAmountWithoutVAT": 0.5,
          "LocalCoef": 1073741825,
          "LocalRoundingAmount": 0,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": 1,
          "PAmount": -0.5,
          "PDisKind": 2,
          "PDocumentType": "03",
          "PDocument_ID": "2E00000101",
          "Period_ID": "1H00000101",
          "Person_ID": null,
          "RefCurrRate": 1,
          "RoundingAmount": 0,
          "Rows": [
            {
              "account_id": null,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "expensetype_id": null,
              "id": "1100000101",
              "localtamount": 0.5,
              "localtamountwithoutvat": 0.5,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "tamount": 0.5,
              "tamountwithoutvat": 0.5,
              "text": "",
              "usedratio": false,
              "vatindex_id": null,
              "vatrate": 0,
              "vatrate_id": null
            }
          ],
          "SDocumentType": "",
          "SDocument_ID": null,
          "SimplifiedVATDocument": false,
          "SpecialDocumentMode": 0,
          "VATAdmitDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
          "VATByPayment": false,
          "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
          "VATByPaymentExitTaxation": false,
          "VATDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
          "VATDocument": false,
          "VATReportPreference": "",
          "VATReportReference": "",
          "VATVoluntaryPaid": false,
          "VarSymbol": "",
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "otherexpenses",
        "obj_id": "1100000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "otherexpenses",
        "obj_id": "1100000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "otherexpenses",
        "obj_id": "1100000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "otherexpenses",
        "obj_id": "1100000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "otherexpenses",
        "obj_id": "1100000104"
      }
    }
  ]
}